För dig som vill veta exakt, vad som gäller i Thailand i skrivande stund, 2020-03-27 kl. 20:20 lokal tid, kan ta del  av det  jag kopierat in från Thaikonsult.  Men det kan som sagt under resans gång, ändras.
Det jag  absolut inte vill ha, är utegångsförbud.  Nu har det redan blivit så, på ett par lokala ställen enligt hörsägen. Sant eller inte, svårt och svara på. Det går så mycket rykten. 

Sedan den 26 mars gäller undantagstillstånd i Thailand som följd av
pandemin. Det gäller till och med midnatt den 30 april.
Undantagstillståndet ger premiärministern stora befogenheter att vidta
åtgärder. Åtgärder kommer att tas löpande och annonseras genom dagliga
tillkännagivanden från regeringen. Åtgärder som redan trätt i kraft är:

Utländska medborgare får inte resa in i Thailand. Vissa undantag gäller,
exempelvis för personer med arbetstillstånd i Thailand, diplomater,
personer verksamma inom varutransport och tjänster kopplade till fartyg,
fordon och flyg. Individuella undantag kan även ges av premiärministern.

Provinsguvernörer har befogenheter att t.ex. stänga turistdestinationer.

Utegångsförbud kan ske lokalt.

Publika sammankomster är inte tillåtna.

Nattklubbar, barer, lekområden, sporthallar och andra publika områden
stängs i Bangkok och andra större städer tillsvidare.

Förbud att sprida desinformation om Covid-19.

Människor uppmanas att inte genomföra icke-nödvändiga resor i landet och
militära ”checkpoints” upprättas för att kontrollera resande.
Överträdelser är straffbelagda enligt ”2005 Royal Decree on Emergency
Situations”, med böter och upp till två års fängelse. 

Än så länge finns inget nationellt utegångsförbud (curfew). Detta kan dock
komma med kort förvarning, antingen i enskilda provinser eller i hela
landet. Personer över 70, riskgrupper med underliggande hälsoproblem, samt
barn under fem år rekommenderas att helt stanna inomhus. 

Ambassaden uppmanar alla svenska medborgare att bära med sig ID-handling
eller pass. Resenärer bör vara medvetna om att de kan bli placerade i
karantän om de uppvisar symptom eller anländer från områden som är drabbade
av coronavirusutbrott. Resenärer kan även bli ombedda att bära ansiktsmask.

Coronaviruset har sedan tidigare inneburit en del spridningsreducerande
åtgärder i Thailand. Regeringen har beslutat att stänga lokaler där fler än
50 personer kan vistas. Dessa inkluderar universitet, skolor, barer,
klubbar, biografer, massage salonger samt övriga nöjesverksamheter i
Bangkok och kringliggande områden från 18-31 mars. Tillfällig stängning av
boxnings-, sport- och hästkapplöpningsarenor gäller tillsvidare. Konserter
och religiösa samlingar förbjuds också. Det som fortfarande tillåts hålla
öppet är livsmedelsbutiker, marknader som säljer mat, restauranger för
avhämtning enbart samt apotek. Samtliga dessa etablissemang är dock ålagda
att vidta särskilda hygienåtgärder. Från 25 mars är alla tågpassagerare
(inklusive BTS och MRT) strikt skyldiga att bära ansiktsmask och lämna
tillräckligt med utrymme mellan varandra under resa och på perrongen. 
Begränsningar för resande

Sedan den 26 mars får inte utländska medborgare resa in i Thailand.
Undantag finns (se avsnitt om undantagstillstånd). För undantagna resenärer
krävs ett särskilt hälsointyg (fit to fly certificate. Kan man ej före
avresa uppvisa detta intyg nekas man att gå ombord på flygplanet. Kontakta
ditt flygbolag före avresa för att säkerställa vilka intyg och krav som
gäller.